Lejebetingelser​

Leveringsforhold

I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, storm, orkan, ulykkestilfælde, havari eller anden form for force majeure, som forhindrer eller vanskeliggør teltes opstilling eller nedtagning, udsættes dette, uden ansvar for udlejeren så længe denne tilstand varer.

Ansvar

Det lejede udstyr er brandforsikret af udlejer, men ikke forsikret mod hærværk, tyveri og stormskader. Lejeren har hele ansvaret for det lejede, indtil det lejede afhentes/returneres efter endt brug. Lejeren har pligt til at holde sig orienteret om vejr-/vindforhold. I kraftig blæst, kuling eller storm, skal teltet være under konstant opsyn.

Anullering:​

Det bestilte låses fast 10 dage før anvendelse dato. Det vil sige at man ikke kan lave den mindre eller annullere den. Hvis man afbestiller/annullerer ordren skal der betales halv leje.

 • Teltet må ikke forlades uden at være lukket helt til.
 • Teltet skal holdes stramt og opspændt.
 • Bortkommet, stjålet eller beskadiget materiel erstattes af lejeren til gældende dagspris.
 • Bordplader må ikke bruges som gulv.
 • Søm og skruer må ikke bruges i gulv- eller bordplader.
 • Gulvet skal afvaskes/aftørres efter endt brug.
 • Ansvar overfor kommunen, brandinspektøren (ansøgninger, tilladelser m.m.) påhviler alene lejeren.
 • Pladsen skal være ryddet og medhjælperne klar.
 • Lejer må kun nedtage telt efter aftale med udlejer.​

Service:

 • Lejer er ansvarlig for det lejede i hele lejeperioden og pligtig til at overholde lejebetingelserne.
 • Ordre på service mm. låses fast 7 dage før anvendelses dato. Det vil sige at man ikke kan lave den mindre eller annullere den.
 • Borde og stole må ikke udsættes for fugt og skal altid tørres af efter brug.
 • Porcelæn, glas, bestik m.m. skal returneres rengjort (hvis ikke andet er aftalt) og sorteret i den emballage, det er leveret i.
 • Glassene skal tørres efter med et rent og tørt viskestykke, også hvis de er vasket op i en maskine da den altid efterlader streger fra kalk eller sæbe. Hvis dette ikke er overholdt forbeholder vi os ret til at sende en regning på opvask.
 • Glassene og kopper leveres i dertil indrettet kurver. Ved tilbage levering skal disse stilles tilbage i rigtige kurver. Ved tilbage levering af beskidte glas og kopper skal de medsendte spildbakke anvendes.
 • Ved tilbage levering af beskidte tallerkener skal de altid puttes i plastikposer før de stilles i kasserne.
 • Reklamationer skal rettes til vor firma før ibrugtagelse.
 • Manglende og beskadigede dele afregnes ved returneringen. Erstatningsprisen beregnes efter vores genanskaffelsespris.
 • Betaling sker netto kontant ved modtagelse af vor faktura, hvis ikke andet er aftalt.
 • Transport: Vi leverer og afhenter gerne varerne efter fast pris.
 • Afhenter de selv: De er også velkommen til selv at hente det lejede materiel, såfremt De har lukket køretøj dertil.​

Få et uforpligtende tilbud

Vi ringer dig gerne op med et gratis tilbud på teltservice.​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresseoplysninger

Vadskærgård Teltudlejning

Vadskærvej 7

7620 Lemvig

CVR: 72364813

Kontaktoplysninger

Mobil: 22 24 23 92